Skydds- & säkerhetsfilm

Vi använder säkerhetsfilm är klassad som
Säkerhetsskydd 2B.2  tjocklek 7 mil och Inbrottsskydd P1 2A.  tjocklek 12 mil

Säkerhetsfilmen håller ihop glaset när det påbörjas inbrott och förlänger tiden att komma igenom.
Skyddsfilm håller också ihop glaset när någon blir inknuffad i glaset så får de inte glassplitter i sig.

Kategori: