Pergola Tumba

Tumba Pergola, Väven ligger i en kassett med en tätt utdragen specialduk som hålls kvar i sidorna med ZIP-skärmteknik. Systemet håller duken tätt utsträckt med effektiva spänningsmekanismer så att duken hålls spänd alltid. En lutning på 15cm per meter säkerställer att varje droppe regn rinner ned i den integrerade takrännan på front profilen. Tumba pergola finns också med LED-belysning.

Kategori: